Menu

De week van Ariën Stolk

Naam: Ariën Stolk
Leeftijd: 54
Vooropleiding: WUR – Milieuhygiëne met specialisatie: Luchtverontreiniging
Beroep: Wetenschappelijk medewerker
Werkzaam bij: Centrum Milieukwaliteit, RIVM

Waarom heb je voor deze baan gekozen?
In het kort: Mijn baan is maatschappelijk relevant en inhoudelijk boeiend. Ook sluit het goed aan op mijn vooropleiding.
Ik houd mij bezig met het meten van ammoniakconcentratie in de lucht en ammoniakdepositie.
Ammoniak, NH3, komt voornamelijk in de lucht door mest. Vanuit de lucht komt Ammoniak weer terecht in de bodem of vegetatie: ammoniakdepositie. Teveel ammoniakdepositie veroorzaakt eutrofiëring (vermesting). Dit is slecht voor het milieu en vooral voor natuurgebieden. De diversiteit wordt minder, je ziet vooral veel berken, brandnetels en bramen.
Depositie is niet makkelijk te meten, dit maakt mijn werk een inhoudelijke uitdaging. Sinds een paar jaar heeft RIVM een opstelling in Bargeveen (een natuurgebied in Drenthe) en de Oostelijke Vechtplassen, waar ik verantwoordelijk voor ben.

Wat vind je het leukste aan je baan?
Het is afwisselend met een grote mate van vrijheid.
Zoals je de komende week kan zien, werk in het veld en in het lab, om de metingen voor te bereiden. Maar ook zit ik achter de computer om de gegevens te analyseren.

maandag 27 maart 2017
8:00 uur
Ik kom aan op het RIVM. Acht uur is vroeg maar dat doe ik expres. Mijn werkweek heeft 36 uur, en ik heb er voor gekozen om 4 x 9 te werken. Dan ben ik vrijdag vrij om me met huiselijke zaken bezig te houden (gezin, boodschappen, klusjes etc.).
Het is het einde van de maand, dat betekend dat deze week een gevarieerde week op het programma staat.
Ik ben verantwoordelijk voor de depositiemetingen van Ammoniak (NH3), om zo te bepalen hoeveel Ammoniak er in de natuur terecht komt. Dit doen we met het instrument dat de COTAG heet. In dit apparaat zitten twee meetboxen met glazenbuisjes die gecoat zijn met citroenzuur. De buisjes hangen één maand in het veld: het citroenzuur reageert dan met de ammoniak in de lucht. Als je dan tegelijkertijd ook meteorologische parameters meet als verticale windsnelheid, temperatuur etc. kan er uiteindelijk worden bepaald hoeveel Ammoniak in de bodem en planten terecht komt. Ik ga woensdag en donderdag het veld in voor het verwisselen van de buisjes, dus vandaag moet ik de buisjes coaten.
Hier zie je twee filmpjes, één waar ik aan het coaten ben en een ander waar de coating aan de buisjes komt.11:45 uur
Een ander project waar ik in werk is “MAN: Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden”. In 82 natuurgebieden (Natura 2000) door heel Nederland wordt de Ammoniak concentratie in de lucht gemeten. Voor dit meetnet worden elke maand bijna 500 buisjes opgehangen door boswachters, natuurbeheerders en vrijwilligers. Ook deze buisjes blijven een maand in het veld hangen. Hier zie je een foto van alle buisjes die opgestuurd worden naar de vrijwilligers.

In elk natuurgebied hangt er op in ieder geval één plek buisjes in triplo (3 buisjes), zodat we kunnen kijken of de metingen kloppen: datavalidatie. Daarnaast doen we vergelijkende metingen op een aantal meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. De eenvoudige metingen met de buisjes worden dan vergeleken met de meetresultaten van geavanceerde meetapparatuur. Door deze kalibratie van de buisjes worden de meetprestaties ervan verbeterd.
15:00 uur
Sinds vorig jaar hebben we ook een COTAG op de Veluwe staan. Maar deze geeft jammer genoeg nu nog problemen. De rest van deze dag bezig geweest om hier een oplossing voor te vinden. Daarvoor heb ik de COTAG laatst meegenomen naar het RIVM. Hier op het laboratorium ben ik veel beter in staat om de apparatuur te onderzoeken en te testen.
Ik ben begonnen met alle apparatuur weer aan te sluiten, zodat het systeem de komende tijd verder getest kan worden. Hieronder een foto van de testopstelling. Je ziet wat voor afwisselende baan ik heb. Vanochtend was ik bezig met chemische analyse, nu komen mijn vaardigheden op gebied van elektra weer van pas. Ik kwam erachter dat bijvoorbeeld een zekering het niet deed. Dat is wel lastig want het is geen standaard zekering die je overal kan kopen.

17:00 uur
Het labwerk doe ik in een ander gebouw op het RIVM-terrein. Voordat ik naar huis ga, moet ik mijn spullen ophalen uit mijn kantoor. Ik zag dat ik op mijn computer nog veel dingen heb open staan. Die wil ik eerst nog even afhandelen…. Hè, het is mij weer niet gelukt om op tijd weg te gaan. Nu snel naar mijn fiets en naar huis, gelukkig is het mooi weer.

8:00 uur
Vandaag een kantoordag, iets saaier voor jullie om te lezen. Hier zie je mij zitten achter mijn bureau. Wat doe ik allemaal op een kantoordag:
– Het uitzoeken waar ik een nieuwe zekering kan kopen voor de COTAG op de Veluwe.
– Figuren vanuit GoogleEarth maken voor de website van gebieden waar recent nieuwe MAN-buisjes zijn geplaats.
– Ik ‘bel in’ met de computer van de COTAG in Bargerveen waar ik morgen naar toe ga. Ik heb geen gehoor. Dat klinkt niet goed, hopelijk zijn er morgen niet te veel problemen.
– Korte overleggen met mijn directe collega en kamergenoot over de stand van zaken van MAN.
– Uitwerken van de meetgegevens van de COTAG en MAN metingen.

Mijn kantoor en kamergenoot

10:00 uur

Om 10 uur hebben we een Ammoniakoverleg. Alle collega’s die wat met ammoniak te maken hebben zijn hier. Hoewel, alle collega’s… vandaag valt het tegen. Er zijn veel collega’s die andere afspraken hebben. Eén voordeel daarvan is dat de vergadering dan op tijd afgelopen is. Dat komt niet vaak voor. We bespreken kort alle projecten die over Ammoniak gaan, want over twee weken komt iemand van het ministerie van Economische Zaken langs: dat is onze opdrachtgever. Wat gaan we hen vertellen?

Ammoniakoverleg

 

 

 

 

 

14:00 uur
Ik ga snel naar huis om mijn dochter van school te halen.

 

 

 

Daarna kan ik mijn computerwerk verder thuis afmaken. Ik kan dan inloggen op mijn computer van het RIVM, door behalve mijn wachtwoord ook een beveiligde code in te vullen die ik krijg op mijn smartphone. Wel fijn dat het RIVM deze mogelijkheden biedt.

 

 

 

 

 

8:12 uur
De bus is ingepakt. Vandaag heb ik een flinke reis voor de boeg. In Wekerom (de Veluwe) en Eibergen (de Achterhoek) moet ik zelf de MAN-buisjes verwisselen. Dit laten we niet door vrijwilligers doen want dit zijn twee officiële LML stations.

De binnen en buitenkant van het LML station in Wekerom. Behalve ammoniak worden hier ook fijnstof, stikstofoxides en ozon gemeten.
Op deze stations wordt ook de ammoniakconcentratie elk uur gemeten. De maandgemiddelden van de uurwaarden worden dan vergeleken met de ammoniakconcentratie van de MAN-buisjes. Deze combinatie van metingen zijn de basis voor de kalibratie van de MAN metingen in de natuurgebieden. Hier moet het dus goed gebeuren!

 

In Wekerom hangen ook nog andere buisjes die Ammoniak meten, die ik meteen verwissel. Deze buisjes zijn van het Belgische RIVM: de VMM.

De Ammoniakbuisjes (in blauw de Radiello’s en in rood de Passam samplers) van de Belgen

 

 

 

 

Daarna via de Deutsche Autobahn naar Bargerveen (Drenthe).
13:02 uur Bargerveen:
Dat zal je zien… het is weer slecht weer, dat is ‘altijd’ als ik in het Bargerveen ben. Hier verwissel ik de COTAG buisjes,en kalibreer ik de flow (de luchtstroom) die door de buisjes gaat. Kalibreren is het ijken en bijstellen van de metingen met behulp van een controleapparaat.
Hier zie je de COTAG staan. Ik moet alle spullen daar heen slepen. Ik ben daar een paar uur bezig om hier al het werk uit te voeren. Morgen gaat een collega mee naar de Oostelijke Vechtplassen waar ik hetzelfde ga doen. Daar gaat ze mijn acties filmen, dus morgen zien jullie hoe het verwisselen en kalibreren gaat in meer details. Dit filmpje willen we ook gebruiken wanneer de mensen van EZ langs komen, en we willen een QR-code plakken op het informatiebord.

 

 

 

 

 

Toch alles inpakken, het miezert te veel.

 

 

 

 

 

 

 

8:30
Vandaag ga ik naar de Oostelijke Vechtplassen, mijn collega gaat mee om alles te filmen. Zij heeft vorige week een cursus gedaan hoe te filmen met je smartphone. Uiteindelijk monteert een extern bedrijf een filmpje van al het beeld materiaal dat ze maakt. Ze filmt echt alles. Pff, het veldbezoek duurt zo wel veel langer.
Filmpjes


De nieuwe buisjes in de COTAG zetten


MANbuisjes verwisselen
Terug op het RIVM heb ik nog een afdelingsvergadering. Het zal jullie niet verbazen dat ik in de afdeling “meten milieukwaliteit” zit.
De werkweek zit er alweer op… morgen ben ik vrij en ga ik van het mooie weer genieten.

Vandaag lijkt het wel zomer. Altijd heel fijn als het mooie weer net op mijn vrije dag valt. Goede gelegenheid dus om er met de mountainbike op uit te trekken. De rest van de dag wordt gevuld met huiselijke beslommeringen.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl