Menu

Technische natuurkunde

Wil je weten waarom staal zoveel sterker is dan gietijzer? Of hoe je met supergeleiding treinen kunt laten zweven? Ben je benieuwd of de kwantumcomputer mogelijk wordt?

Tijdens de bachelor technische natuurkunde leer je hoe de wereld écht in elkaar zit. Waar het bij natuurkunde gaat om het beschrijven en voorspellen van verschijnselen, probeer je bij technische natuurkunde deze verschijnselen toe te passen. Je maakt geen product, maar je ontwikkelt de kennis om bijvoorbeeld met straling landmijnen op te sporen of om met akoestiek in de aardkorst of het menselijk lichaam te kijken.

Ontwerpen en construeren zijn belangrijke onderdelen binnen de studie. Je wordt een echte probleemoplosser en je leert het nut van een theorie toetsen in de praktijk. Technische natuurkunde richt zich dus meer op praktische toepassingen dan op fundamenteel onderzoek.

De bacheloropleiding technische natuurkunde heeft een interdisciplinair karakter met vakken uit de natuurkunde, de wiskunde en de informatica. Je krijgt combinatievakken als natuurkunde met ontwerpkunde, natuurkunde met elektrotechniek, of energie en milieukunde. In het eerste jaar krijg je daarnaast basisvakken als differentiaal- en integraalrekening, lineaire algebra en mechanica. Naast colleges doe je practica en projecten.

Na je opleiding technische natuurkunde kun je kiezen voor een baan in de natuurkunde of in andere vakgebieden. Ook kun je gaan werken op veel plaatsen in de maatschappij, de industrie, de overheid, bij banken en organisatiebureaus en in de medische wereld.


Waar kun je de wo-opleiding Technische natuurkunde volgen?

 

TU Eindhoven

TU Delft

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Twente (Enschede)

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl