Menu

Science (Natuurwetenschappen)

Hoe kun je er voor zorgen dat nieuwe virusremmers op tijd op de markt komen zodat nieuwe virussen geen kans krijgen zich uit te verspreiden? Hoe ontwikkel je nieuwe materialen voor schone brandstofcellen? Kunnen natuurwetenschappen bijdragen aan een oplossing voor het wereldvoedselprobleem?

Kennis van alleen natuurkunde of scheikunde of biologie is voor veel moderne wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen niet genoeg. Er komt steeds meer vraag naar wetenschappers met kennis van meerdere vakgebieden, omdat ontwikkelingen steeds vaker plaatsvinden op de grensvakken tussen verschillende disciplines. Tijdens de bachelor Science krijg je daarom op hoog niveau les in de scheikunde, natuurkunde en biologie en de raakvlakken van deze drie disciplines. Daarnaast spelen vakken als wiskunde en informatica een belangrijke rol bij Science.

Tijdens de bachelor Science krijg je een gedegen basis in de bètawetenschappen. Je krijgt vakken als ‘elektriciteit en magnetisme’, ‘biochemie’ en ‘mechanica’. Je leert kennis uit verschillende wetenschappen combineren en deze om te zetten naar innovatieve oplossingen. Daarnaast kun je het bachelor programma aanvullen met niet-bètavakken als economie, bedrijfskunde of communicatiewetenschappen. Als ondernemer of onderzoeker heb je daar op de werkvloer veel voordeel van.

Bij Science heb je veel keuze over de inrichting van je opleiding. Afhankelijk van je interesse kun je je carrière voortzetten in het onderzoek, het onderwijs of in het bedrijfsleven.


Waar kun je de wo-opleiding Science (Natuurwetenschappen) volgen?

Radboud Universiteit Nijmegen

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl