Menu

Natuurkunde

Hoe werkt de natuur en wat kunnen we met kennis over die natuur? Wat zijn de effecten van broeikasgassen op het klimaat? Hoe werkt bijvoorbeeld een CT-scan en wat is het effect van straling?

Tijdens de universitaire studie natuurkunde richt je je volop op natuurkundige verschijnselen, wetten en processen. Je volgt colleges en doet practica en projecten. Natuurkunde gaat om harde cijfers, precisie en zuivere metingen. Deze dienen als basis voor het maken van modellen waarmee je natuurkundige verschijnselen kunt verklaren. In een laboratorium, maar ook achter je bureau op de computer. Binnen de natuurkunde zijn er verschillende mogelijkheden om je te specialiseren, bijvoorbeeld in het allerkleinste (nanofysica), levensprocessen (biofysica) of energie en duurzaamheid.

De bachelor natuurkunde is een verdieping van het vak natuurkunde op het vwo. Ook wiskunde neemt een prominente plek in tijdens het eerste jaar. Bij een natuurkundige studie is er veel overlap met sterrenkunde, scheikunde en wiskunde, waardoor je op een aantal universiteiten kunt kiezen voor een dubbele bacheloropleiding.

Na het behalen van de bachelor (BSc), kun je kiezen voor een vervolgstudie in de vorm van een masteropleiding (MSc). Er zijn voor natuurkundigen vele mogelijkheden in het bedrijfsleven, zowel bij multinationals als ook bij internationale bedrijven. Ook kun je terecht bij het midden- en kleinbedrijf, zoals advies- en ingenieursbureaus. Ook op diverse universiteiten zijn er volop carrièremogelijkheden voor natuurkundigen.


Waar kun je de wo-opleiding Natuurkunde volgen?

Universiteit Leiden

Rijksuniversiteit Groningen

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl