Menu

Natuur- en sterrenkunde

Hoe ontstaat een zwart gat? Wat is het effect van het klimaat op processen in de atmosfeer en in oceanen? Wat doet een natuurkundige met nanotechnologie? Wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van materie?

Natuur- en Sterrenkunde is sterk fundamenteel gericht en van direct belang voor ontwikkelingen in verwante natuurwetenschappelijke vakgebieden zoals scheikunde, biologie en de medische wetenschap. In de natuur- en sterrenkunde zijn theorieën, experimenten en toepassingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In experimenten gaat men tot het uiterste, met theorieën en modellen probeert men voorspellingen te doen en experimenten en hun resultaten te begrijpen. Het mooie is dat de natuur- en sterrenkunde echt van alles omvat, van piepklein (elementaire deeltjes) tot juist extreem groot (heelal).

Een studie natuur- en sterrenkunde bouwt voort op de natuurkundekennis die je in het voortgezet onderwijs hebt opgebouwd, maar gaat verder. Ook krijg je in je opleiding vaak met wiskunde te maken. Natuur- en sterrenkunde hebben veel gemeen, er zijn dan ook meerdere universiteiten die de gecombineerde studie natuur- en sterrenkunde aanbieden. Het is echter ook mogelijk de natuurkunde of sterrenkunde apart te volgen (aan een andere universiteit).

Fysici en astronomen leren tijdens hun masteropleiding hoofd- en bijzaken te scheiden bij ingewikkelde problemen. Zij proberen zaken te beschrijven in een model dat helpt voorspellingen te maken. Na het voltooien van hun masteropleidingen kiezen veel fysici en astronomen voor een baan in het (promotie)onderzoek aan een universiteit.


Waar kun je de wo-opleiding Natuur- en sterrenkunde volgen?

 

Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit Utrecht

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl