Menu

Milieuwetenschappen

Hoe kun je met 7 miljard mensen op aarde het leefmilieu voor iedereen gezond houden? Hoe kun je grondstoffen effectief benutten en duurzame energie verder implementeren?

Tijdens de opleiding milieuwetenschappen richt je je op het wetenschapsgebied, dat alle aspecten van het milieu raakt. Vanuit natuurwetenschappelijke, technologische en sociaalwetenschappelijke invalshoeken leer je milieuvervuiling te voorkomen en terug te dringen.

In de propedeuse milieuwetenschappen volg je basisvakken als chemische en fysische milieuhygiëne, civiele techniek, ruimtelijke ordening en economie. Verder maak je kennis met milieuproblematiek, milieuverontreiniging (onder meer door industrie), natuurbeheer en verdiep je je gedurende de hoofdfase in diverse vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, communicatie en economie.

Na het voltooien van de bachelor kun je doorstromen naar verschillende masters op het gebied van de milieuwetenschappen en aan de slag als milieukundige. De milieukundige houdt zich bezig met ecologische processen en de wisselwerking tussen milieu en mens, in de meest brede zin. Je werkt daarbij op verschillende terreinen. In de industrie werk je aan betere productiemethoden of milieumanagement. Bij de overheid zijn milieukundigen de opstellers of uitvoerders van milieubeleid. Via ingenieurs- en adviesbureaus werken milieukundigen aan projecten op het gebied van bodemsanering of integraal waterbeheer. Bij universiteiten of onderzoeksinstituten zorgen milieukundigen voor nieuwe kennis en techniek op milieugebied.


Waar kun je de wo-opleiding Milieuwetenschappen volgen?

 

Wageningen Universiteit

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl