Menu

Kenneth Bijkerk

Welke opleiding volg je?
Chemische Technologie aan de Universiteit Twente.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik wilde een brede opleiding, met een chemische achtergrond. Bij chemische technologie is dat precies het geval. Je krijgt een basiskennis chemie, maar ook wiskunde en natuurkunde. Zo krijg je een brede blik op heel veel aspecten van de maatschappij en industrie.

Is de opleiding zoals je had verwacht?
Na een meeloopdag en een voorlichtingsochtend is dit inderdaad het geval. Hoeveelheid studie, inhoud van de vakken en practica zijn zoals verwacht. Natuurlijk zijn er altijd ook minder leuke vakken, maar het merendeel is inderdaad naar verwachting.

Hoe is de verhouding practicum : colleges?
In het eerste jaar is dat ongeveer 2/3 colleges, 1/3 practicum. Het verschuift langzaam iets meer naar de theorie, hoewel je wel een bachelor- en afstudeeropdracht gaat doen. Hier zit wel weer veel praktisch werk in.

Wat vind jij het leukste vak?
Project CT is het leukste vak wat ik de afgelopen twee jaar heb gehad. Hier ging je kijken naar een chemisch proces bij een groot bedrijf. Daarvan onderzocht je de chemie, economie, stroomschema en nog meer aspecten. Uiteindelijk zijn we naar het bedrijf toe geweest en hebben we op de grote procesplant rondgelopen. Je kreeg zo een heel goed beeld van wat de procesrichting inhoudt.

Waar zie je jezelf later werken?
Ik zelf zit eraan te denken om de lerarenopleiding achter mijn master aan te doen. Daarmee zou ik dus voor de klas kunnen komen. In het bedrijfsleven zie ik mij eerder in de procesindustrie (bij een grote multinational) werken dan op een laboratorium waar je de hele dag onderzoek doet.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl