Menu

Erica Wenker

Welke opleiding volg je?
Ik ben een student die nu het derde jaar van de opleiding Scheikunde ingaat. Komend jaar worden de practica vervangen door stages, dus dat zal wel weer even wennen zijn. Voor het eerst echt bezig zijn met onderzoek is wel spannend.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik ben Scheikunde gaan studeren, omdat ik kijken naar het moleculaire niveau erg leuk vond. Dat je door te kijken naar zo’n kleine schaal kan beredeneren wat er gebeurt wanneer je stoffen aan elkaar toevoegt, vond ik heel bijzonder. Ook de practica en het niet alleen college volgen trokken mij wel aan.

Is de opleiding zoals je had verwacht?
Nu ik Scheikunde ben gaan studeren blijkt wel dat de Scheikunde zoveel meer omvat dan wat er op de middelbare school gegeven wordt. Er wordt bij bepaalde vakken veel gekeken naar het moleculaire niveau in cellen of bij bepaalde reacties. Bij andere vakken wordt gekeken naar formules om de beweging van deeltjes te beschrijven. Het was nooit tot mij doorgedrongen dat Scheikunde zo divers was. Verder bleken de practica een aantal dagen in de week erg leuk te zijn. Het ene practicum was leuker dan het andere practicum, maar je was altijd bezig met bepaalde reacties en de achterliggende gedachte daarbij. Ik ben altijd met veel plezier naar practica toegegaan.

Hoe is de verhouding practicum : colleges?
De verhouding practica/colleges was ook prettig. Vaak besteedde ik een halve week aan de practica en een halve week aan college volgen. Dit is een prettige afwisseling. Zo zit je niet de hele week te luisteren naar theorie, maar pik je de theorie ook voor een deel op door echt handelingen te verrichten. De colleges en de practica versterken elkaar ook vaak op die manier.

Wat vind jij het leukste vak?
Wat ik het leukste vond om te leren was de organische chemie en de anorganische chemie. Dit houdt in dat je veel met koolstofverbindingen en metaalverbindingen bezig bent. Je kijkt naar reacties en soms reactiesnelheden. Ook de practica van deze vakken vond ik het leukst. Je was echt productief dingen aan het synthetiseren en wist ondertussen ook hoe dit werkte op moleculair niveau. Zo heb ik bananenolie gemaakt bij het organisch practicum en gekleurde kobaltverbindingen bij anorganisch practicum.

Waar zie je jezelf later werken?
Wanneer ik klaar ben met mijn studie wil ik misschien promoveren om nog een paar jaar echt onderzoek te doen en op de labzaal te staan. Uiteindelijk wil ik gaan werken bij een chemisch bedrijf. Dan wil ik niet de hele dag op de labzaal staan, maar wel bezig zijn met onderzoek en chemisch gerelateerde onderwerpen.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl