Menu

Roy Weber

Welke opleiding volg je?
Allround operator op ROC Zadkine.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Deze opleiding heb ik gekozen omdat er veel vraag naar is en mijn interesse om later met techniek te werken zeer groot is.

Valt de opleiding mee of tegen?
Ik vind de opleiding wel meevallen omdat de lesstof goed uitgelegd wordt.

Hoeveel dagen per week ga je naar school?
Vier dagen in de week ga ik naar school en vrijdag zijn we vrij ingeroosterd, waardoor we thuis wat meer voor school kunnen doen.

Wat vind jij het leukste vak en waarom?
Praktijk, omdat ik het leuk vind om te sleutelen en met pneumathiek te werken.

Waar wil je na je opleiding gaan werken?
Ik heb nog niet een voorkeur. Er zijn heel veel verschillende bedrijven waar je met deze opleiding terecht kan.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl