Menu

Martijn van der Ven

Welke opleiding volg je?
Milieukunde bij Avans Hogeschool. Ik zit in het tweede jaar.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Omdat ik me betrokken voel bij mens en milieu.

Is de opleiding zoals je had verwacht?
Ja en nee. Ik had meer specifiek gerichte vakken op het milieukundige gebied verwacht. Maar die komen in het tweede jaar meer aan bod, in het eerste jaar kwamen vooral algemene basisvakken aan de orde.

Hoe is de verhouding practicumlessen : theorielessen?
Er zijn wel wat practica maar bij milieukunde is dat duidelijk minder dan bij bijvoorbeeld de laboratoriumopleidingen.

Wat vind je het leukste vak?
Bodem en ruimte vind ik tot nu toe het leukste vak.

Waar zie je jezelf later werken?
Bij een milieuadviesbureau.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl