Menu

Lisette van Wijck

Welke opleiding volg je?
Ik volg de opleiding chemie aan de hogeschool INHOLLAND Alkmaar.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik heb deze opleiding gekozen, omdat ik scheikunde altijd een erg leuk vak vond op de middelbare school. Verder vond ik het leuk om experimenten uit te voeren en om in laboratorium te werken.

Is de opleiding zoals je had verwacht?
Ik wist niet veel over de opleiding toen ik ermee begon, omdat ik pas in de zomervakantie had besloten deze studie te gaan doen na vakantiewerk in een laboratorium. Ik had wel verwacht dat we veel praktijk zouden krijgen en dit bleek ook zo te zijn. In het begin kregen we twee dagen praktijkles en later één dag in de week. Verder had ik wel verwacht dat we veel theorielessen zouden krijgen. Bij deze opleiding zijn er niet echt theorielessen, maar je leert veel theorie tijdens de praktijklessen.

Hoe is de verhouding practicumlessen : theorielessen?
Echte theorielessen over scheikunde e.d. dat krijgen we niet. Je leert veel tijdens de praktijklessen en als je meer wilt weten, dan moet je dit zelf uitzoeken. Er zit namelijk veel zelfsturing binnen de opleiding. Verder zijn er vele soorten projecten waar je ook wel theorie bij krijgt, alleen is deze theorie niet altijd gericht op chemie. Andere onderwerpen die je krijgt gaan over hoe je een onderzoek moet opstarten, uitvoeren en rapporteren en over hoe je moet presenteren.

Wat vind je het leukste vak?
Het leukste vak vind ik Experimenteren chemie. Experimenteren is het vak waarbij je praktijkles krijgt en chemie is een richting die je kan kiezen. Het leuke van experimenteren vind ik dat je bezig bent met het volgen van voorschriften en het uitvoeren van experimenten. Met de richting chemie ben je vooral met scheikunde bezig, zoals oplossingen maken en berekening uitvoeren.

Waar zie je jezelf later werken?
Ik zie mijzelf later in een chemisch laboratorium werken. Mijn voorkeur gaat uit naar een laboratorium waar ze met medicijnen of voedingsmiddelen werken, omdat ik dit leuke producten vind om mee te werken.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl