Menu

Jeroen van Blanken

Jeroen van Blanken, student technische natuurkunde Haagse Hogeschool

Waarom heb je voor natuurkunde gekozen?
Toen ik klaar was met mijn middelbare school, heb ik lang getwijfeld welke opleiding ik wilde gaan doen. Ik twijfelde vooral tussen werktuigbouwkunde en natuurkunde. Het zijn beide natuurlijk bètaopleidingen en op sommige vlakken overlappen ze zelfs. Uiteindelijk heb ik toch voor natuurkunde gekozen, want ik vond werktuigbouwkunde net iets te veel gericht op het uitvoeren en van natuurkunde had ik toch meer een beeld van daadwerkelijk onderzoek doen wat op een gegeven moment tot een grote stap voorwaarts gaat leiden.

Wat waren en zijn je verwachtingen van je studie?
Toen ik begon in het eerste jaar verwachtte ik dat we snel veel nieuwe stof zouden leren en kennis zouden opdoen. Maar eigenlijk waren de eerste twee blokken vooral herhaling van wat je op de middelbare school heb gehad. Ik ben nu zelf derdejaars en ik zie om mij heen dat er veel eerstejaars toch moeite hebben om hun eerste tentamens te halen. Als ik er op terugkijk, is het eigenlijk heel goed ingedeeld. Ik denk dat je in de eerste periodes niet zozeer nieuwe kennis opdoet, maar vooral jezelf moet aanleren om te studeren.
Ik heb daar zelf ook wat moeite mee gehad en daardoor net aan mijn bindend studieadvies gehaald. Hierdoor heb ik ook in de rest van mijn studie wat vertraging opgelopen. Deze achterstand plus het feit dat ik een jaar in het bestuur van de studievereniging heb gezeten, gaat er waarschijnlijk toe leiden dat ik een jaar uitloop heb met mijn studie. Maar ik zou het geen verspeeld jaar willen noemen. Ik heb veel geleerd, mensen leren kennen en ik hoop nu ook mensen te kunnen motiveren om iets te gaan doen wat ze leuk vinden.

Zou je terugkijkend weer voor natuurkunde kiezen?
Duidelijk wel. Ik zou geen moment twijfelen om weer natuurkunde te gaan doen. Zeker op de Haagse Hogeschool, het is kleinschalig en daardoor is het contact met de docenten erg goed. Dat maakt het weer makkelijker om dingen te regelen, bijvoorbeeld het inhalen van een practicum of juist wat meer uitleg over de stof.

Wat is jouw advies aan jongeren die nog een studie moeten kiezen?
Kies wat je leuk vindt en bedenk goed wat je wil gaan doen. Als je nog twijfelt tussen twee of drie opleidingen, ga er gewoon heen, praat met de mensen die de opleiding al doen en kijk of wat zij doen en ervan vinden je aanspreekt.

Wat verwacht je van je loopbaan?
Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik heb zelf nog geen stage gelopen en heb dus niet een beeld van wat je in het bedrijfsleven voor werkzaamheden gaat doen. Officieel worden wij opgeleid als onderzoeker, maar veel van mijn medestudenten zeggen al dat ze niet de rest van hun leven in een lab gaan zitten. Ik denk dat het vooral persoonlijke voorkeur is, veel van de basiskennis heb je inmiddels, dus je kan op veel plaatsen terecht.

Hoe zie je je eerste functie voor je?
Zoals ik hierboven al heb gezegd, heb ik niet echt een goed beeld van wat mijn werkzaamheden gaan zijn. Ik denk dat als je onderzoek zou gaan doen, je gewoon werktijden hebt van 9 tot 5. Bij het begin van een nieuw onderzoek zal je eerst gaan overleggen wat je gaat doen, hoe je een opstelling gaat bouwen, hoe je het wil gaan meten, hoe je de resultaten gaat verwerken en natuurlijk bespreek je met je medeonderzoekers de resultaten en trek je een conclusie.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl