Menu

Milieudeskundige

Organisaties in de chemische sector moeten een hoop regels naleven wat betreft hun belasting op het milieu. Als deskundige op dat gebied zorg je ervoor dat de uitstoot van giftige stoffen – aan de lucht, in de bodem of in het grondwater – zo laag mogelijk is. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de afvalverwerking en hergebruik van materialen. Milieudeskundigen werken ook bij de overheid, waar ze milieuproblemen analyseren en proberen op te lossen. Een voorbeeld is het effect van uitlaatgassen van het wegverkeer. Als milieudeskundige kan je je specialiseren op de technische kant of op de beleidskant.

persoonlijke vaardigheden
technisch inzicht, oplossinggericht vermogen, beleidmatig werken, verantwoordelijk

niveau
Universitair, HBO

 

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl