Menu

Ecoloog

Een ecoloog bestudeert de relaties tussen planten, dieren, bodem en klimaat, en wat voor invloed de mens daarop heeft. Met je chemische kennis ben je vooral expert in het effect van bepaalde stoffen op het natuurlijk evenwicht. Je gaat na hoe deze stoffen het evenwicht verstoren, en hoe dat weer hersteld kan worden.

persoonlijke vaardigheden
analyseren, oplossinggericht vermogen, idealistisch

niveau
Universitair, HBO

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl