Menu

Peter Molenaar

Peter Molenaar, implementeert nieuwe bedrijfsstrategieën bij DSM

Waarom heb je voor natuurkunde gekozen?
Al vroeg in mijn jeugd was ik nieuwsgierig naar hoe dingen werken. Tijdens mijn middelbareschooltijd ging dat gewoon door: Keynesiaanse modellen, Rubiks kubussen, de staatsinrichting van Nederland of het ontwikkelen van software. Ik vond eigenlijk alles interessant. De keuze om juist voor natuurkunde te kiezen had iets toevalligs. Achteraf denk ik dat het te maken had met de combinatie van een inspirerende leraar en een (voor 1984) moderne practicumvorm waarbij we gestimuleerd werden om zelf te experimenteren. Het boeiendste experiment was de bepaling van de verhouding tussen massa en lading van een elektron. Dat smaakte duidelijk naar meer.

Wat waren je verwachtingen toen je ging studeren?
Eerlijk gezegd verwachtte ik dat studeren een soort voortzetting zou zijn van de middelbare school, maar dan met meer natuurkunde en op een hoger niveau. In de praktijk bleek dat ook wel zo uit te pakken. Een belangrijk verschil echter waren de medestudenten; ineens waren dat allemaal jongens en meisjes die vreselijk goed in de bètavakken waren. Dat inspireerde en daagde uit. Opnieuw waren het hier de practica die bij mij het meeste enthousiasme opriepen. Lastiger, maar wel fascinerend, vond ik de theoretische vakken als groepentheorie en de algemene relativiteitstheorie. Mijn keuze voor experimentele natuurkunde was daarom wel duidelijk.

Zou je terugkijkend weer voor natuurkunde kiezen?
Jazeker. Ik vind dat de natuurkundestudie nog steeds een uitstekende en brede basis biedt voor natuurwetenschappelijk geïnteresseerde scholieren.

Wat is jouw advies aan jongeren die nog een studie moeten kiezen?
Niemand kan in de toekomst kijken; economische trends en arbeidsmarktperspectieven verschuiven. Wat vandaag een studie lijkt met een zeker en veilig arbeidsmarktperspectief, kan morgen een recept blijken voor werkloosheid. Of andersom. Kies dus altijd een studie die bij je interesses past. Dat maakt het makkelijker om er voldoende energie in te steken om er later succesvol in te worden.

Kun je iets vertellen over je loopbaan?
In 1991 ben ik aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd op het onderwerp ‘lichtverstrooiing in wanordelijke media’. Daarna had ik het voorrecht om aan de Universiteit Utrecht tijdens mijn promotieonderzoek als eerste het opkomende vakgebied laserkoeling vorm te geven. Het onderwerp bleek extreem dynamisch; maandelijks waren er nieuwe doorbraken en werden kouderecords gevestigd. In het vakgebied werd dan ook in korte tijd een aantal Nobelprijzen toegekend. Deze competitie was fascinerend en tegelijkertijd enorm intensief.
Mede omdat toen (1996) de wetenschappelijke banen niet voor het oprapen lagen, besloot ik een carrièreswitch te maken. Bij DSM kreeg ik de kans om te werken aan preventie van lekkages aan chemische installaties. Al snel kreeg ik kleine en later iets grotere managementposities in het onderhoud van fabrieken. Langzaam ontdekte ik dat ik ook affiniteit had met het ontwikkelen en verbeteren van organisaties. Mijn meest recente banen zijn hier dan ook aan gerelateerd.

Wat is je huidige functie?
Mijn huidige baan betreft het organiseren van het invoeren van nieuwe strategieën bij DSM. Omdat dit vrijwel volledig mensenwerk is en omdat DSM wereldwijd vestigingen heeft, kan mijn werkplek overal zijn. Reizen maakt dus een groot deel uit van mijn werk. Gelukkig kan ik dankzij ICT overal met iedereen contact houden en kan dus ook deels vanaf huis werken. Maar voor echt goede samenwerking blijft het altijd nodig om mensen zelf ter plaatste te zien en te spreken.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl