Menu

Cor Leguijt

Cor Leguijt, adviseur energie- en klimaatbeleid bij CE Delft

Waarom heb je voor natuurkunde gekozen?
Ik wilde gaan studeren en de exacte richting lag me het meest. Ik ging met een groep medeleerlingen naar een open dag van de Universiteit van Amsterdam. Scheikunde, wiskunde, biologie, het leek me allemaal leuk. Bij natuurkunde gaf Ed van den Heuvel een college over sterrenkunde en dat heeft mijn hart gestolen. Het puzzelen met experimentele data om daarmee de fysische wereld te beschrijven en voorspellen leek me al geweldig, maar de fantastische manier waarop Van den Heuvel zijn verhaal bracht, droeg zeker bij tot mijn keuze. Ik koos uiteindelijk voor natuurkunde, maar volgde uit pure interesse veel extra sterrenkundecolleges.

Wat waren je verwachtingen toen je ging studeren?
Dat ik ging leren hoe de wereld in elkaar stak. De fysische wereld dan. Zodat ik later zelf dingen kon gaan toevoegen aan dat begrip. En dat het een pittige uitdaging zou zijn was me ook wel duidelijk gemaakt. Dat je veel zelf moest gaan programmeren sprak me ook aan, daar had ik op het atheneum kennis mee gemaakt en dat vond ik leuk. Ik heb gewoon mijn hart gevolgd.

Zou je terugkijkend weer voor natuurkunde kiezen?
Absoluut! Nooit spijt van gehad. Hoewel ik na mijn promotietijd uit het echte onderzoek ben gestapt, zijn natuur- en sterrenkunde me altijd blijven boeien. Ik volg de ontwikkelingen via de wetenschapsbijlage van de krant. De manier van analytisch en modelmatig denken waarin je wordt getraind, is enorm waardevol heb ik achteraf gemerkt. Net zoals het kunnen uitleggen aan anderen van de verbanden die jij in je hoofd ziet. Ook de sfeer op de faculteit was belangrijk. Het feit dat je jezelf kon zijn met een eigen mening, dat er veel muzikanten waren en dat mensen zich interesseerden voor de maatschappij en daar discussies over voerden. Ik heb een prachttijd gehad.

Wat is jouw advies aan jongeren die nog een studie moeten kiezen?
Volg je hart. Als je het leuk vindt om uitdagende puzzels op te lossen op een systematische manier dan past natuurkunde bij je. Het is een pre als je abstract kunt denken op een creatieve manier. De studie helpt je om die talenten verder te ontwikkelen.

Kun je iets vertellen over je loopbaan?
Tijdens mijn studie heb ik extra vakken gevolgd omdat ik alleen natuurkunde te smal vond. Ik heb vakken milieukunde gedaan, wetenschapsdynamica, Latijns-Amerikastudies, maar ook extra wiskunde en sterrenkunde en heb daarnaast in de faculteitsraad gezeten en zo bestuurlijke ervaring opgedaan. Inmiddels had ik ontdekt dat ik iets nuttigs voor de wereld wilde gaan doen. Daar lag mijn passie. Het werd een promotie op het gebied van zonnecellen. Daarna heb ik aan milieubeleidsonderwerpen gewerkt bij een energiebedrijf. Ik heb onder meer onderhandeld over een milieuvriendelijke energievoorziening voor de grote nieuwbouwlocatie IJburg bij Amsterdam. Ik ging uiteindelijk leidinggeven en ontdekte toen dat ik dat weliswaar heel leuk vind, maar daarnaast ook graag inhoudelijk meewerk. De energiemarkt veranderde continu en zo ook mijn functies. Ik ben onder meer manager datamanagement geweest van Continuon Netbeheer (nu Alliander). Een destijds nieuw vak dat ik met mijn team van de grond af moest opbouwen.

Wat is je huidige functie?
Daarna maakte ik de overstap naar onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. Ik adviseer overheden, bedrijven en milieuorganisaties over energie- en klimaatbeleid. Ik ben expert op het gebied van de energietransitie in stedelijke gebieden. De diepe natuurkundekennis heb ik daarbij niet nodig, maar de basis wel. Analytisch en creatief denken heb ik het meest nodig. Daarmee kan ik de dingen die ik zie gebeuren vertalen in een handzaam modelmatig begrip waarmee ik anderen kan uitleggen wat voor beleid nodig is om hun klimaat- en energiedoelen te bereiken.

Kijk ook eens op onze andere websites:

mijnscheikunde

sciencespace

natuurkundenl