Kernenergie: wat is het en hoe duurzaam is het eigenlijk?

Deel

Kernenergie wordt door vele mensen gezien als de oplossing voor het klimaatprobleem. Toch zitten hier wat haken en ogen aan. Bij het bouwen en onderhouden van een kerncentrale komt veel meer kijken dan bijvoorbeeld bij een windturbine. Hoe duurzaam is kernenergie dan eigenlijk?

Wat is kernenergie?
We beginnen met wat kernenergie eigenlijk is. Om dit uit te leggen moeten we eerst begrijpen dat een atoom bestaat uit een atoomkern met protonen erin. Heel simpel gezegd is het zo dat wanneer deze atoomkern gebroken is er veel energie vrijkomt. Hoe wordt dat dan in de praktijk gedaan?

Dit wordt gedaan door kernsplijting. Dit houdt in dat er een heel klein deeltje tegen een atoomkern wordt geschoten zodat deze ontploft. De beste atoomkern om dit mee te doen is Uranium. Dit komt omdat deze atoomkern onstabiel is. Hierdoor valt deze makkelijker uit elkaar dan andere atoomkernen. De energie die dan vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit door bijvoorbeeld turbines aan te drijven of water te verhitten.

Duurzaamheid
Maar is de energie uit een kerncentrale wel echt duurzaam? Hierover zijn de meningen van voor- en tegenstanders van kernenergie enorm verdeeld. 

Wat mensen verstaan onder duurzame energie is meestal verbonden met het feit dat de bron van de energie niet op raakt. Denk aan bijvoorbeeld de wind of de zon. Helaas is Uranium geen oneindige bron. Op het moment is er een ruime hoeveelheid van beschikbaar op aarde, maar op den duur kan deze alsnog opraken. 

Verder ontstaat er kernafval in kerncentrales. Dit is een gevaarlijke soort afval omdat deze enorm radioactief is en het moeilijk is om er vanaf te komen.  

Er zijn ook zeker positieve dingen te zeggen over kernenergie. Zo wordt er bijvoorbeeld geen CO­2 uitgestoten door een kerncentrale bij het opwekken van energie. Bij het bouwen van de centrale, Uraniumwinning, transport en opslag komt wel CO­vrij. Toch, wanneer je dit alles meerekent, is de totale CO­2 uitstoot van kernenergie ten opzichte van aardgas ongeveer veertig keer lager. Dat is vergelijkbaar met windenergie en zelfs lager dan zonne-energie.

Daar komt bij dat, in tegenstelling tot windturbines of zonnepanelen, een kerncentrale niet afhankelijk is van weersomstandigheden. Als het niet waait of er schijnt geen zon, draait de kerncentrale gewoon door op maximale capaciteit. 

Het bouwen van een kerncentrale is helaas tijdrovend en erg duur. Het bouwen duurt ongeveer tien jaar en kost min of meer anderhalf miljard euro. Maar wanneer deze eenmaal staat is het verkrijgen van de energie heel erg goedkoop. Dit komt omdat het winnen van Uranium relatief goedkoop is.

Kernenergie in Nederland
In Nederland is er op het moment één kerncentrale. Deze zorgt voor ongeveer drie procent van alle stroom in Nederland. Wel is er besloten meer kerncentrales te bouwen om CO2 uitstoot tegen te gaan. Maar gezien de tijd die het kost om een kerncentrale te bouwen, is de vraag of een nieuwe centrale ons op tijd kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het is dus echt een kwestie van de voor- en nadelen van kernenergie goed tegen elkaar afwegen. Het is schoon omdat het weinig uitstoot heeft, maar er ontstaat wel giftig afval. En het is goedkoop om op te wekken maar extreem duur en tijdrovend om te bouwen. Uiteindelijk moet het grootste deel van de energie gewoon niet meer uit fossiele brandstoffen komen. Kernenergie is dus, desnoods tijdelijk, een mogelijke oplossing.


Elke dag wordt er gewerkt aan nieuwe technieken en zijn er ontwikkelingen in het kader van kernenergie en het klimaat in het algemeen. Lijkt het jou leuk om hieraan mee te helpen? Kijk dan zeker eens naar een van deze studies!

HBO opleidingen

Technische natuurkunde
De hbo-opleiding Technische Natuurkunde daagt je uit! Bijvoorbeeld op het gebied van sporttechnologie, medisch gebied, domotica, industrieel gebied, noem maar op.

Logistics engineering
Zorg jij voor de meest efficiënte bevoorrading van een magazijn? Organiseer jij de keten van grondstof tot en met een eindproduct zo slim en efficiënt mogelijk? Ben jij verantwoordelijk voor de logist

WO opleidingen

Aarde, economie en duurzaamheid.
Tijdens de bachelor Aarde, Economie en Duurzaamheid bedenk je duurzame oplossingen voor ontwikkelingen als klimaatverandering, natuurrampen en veranderingen in behoefte aan energie, delfstoffen en zoet water.

Natuurkunde
Natuurkunde is voor nieuwsgierige mensen. Hoe werkt de natuur en wat kunnen we met die kennis? Deze zoektocht leidt tot fundamentele theorieën, experimenteel onderzoek en praktische toepassingen.

Deel

Andere interessante artikelen

Zit jij in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Beantwoord dan deze vragen en maak kans op 20 euro bol.com tegoed.

Bijna elke kankerpatient wordt behandeld met chemo, een nare kuur waar je heel ziek van wordt. Onderzoekers vonden een alternatief met bijna geen bijwerkingen.

Het noorderlicht, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Felle kleuren die in de lucht lijken te dansen. Maar wat is het noorderlicht nou eigenlijk?